Hvorfor unit testing?

Softwaretestere kalder unit testing for komponenttest, og hensigten for både udviklere og testere er også den samme; at teste en enkelt komponent. I praksis betyder dette som regel én specifik metode på én specifik klasse. Metoden kan indeholde metodekald til andre metoder, fx et database lag eller et 3. parts komponent, men mocking kan hjælpe dig med både at holde fokusset på den metode, som du ønsker at teste og samtidig verificere at andre metoder kaldes med de forventede værdier.

Unit testing er min personlige favorit, fordi den (foruden at være skrevet i kode og automatiseret) også sparer dig udviklingstid, når du skal debugge din kode. Med unit testing kan du hurtigt opstille præcis det scenarie, som du gerne vil tjekke, hvordan din kode håndterer. Hvis du ønsker at debugge koden, kan du derfor gøre det uden at skulle igennem resten af applikationen først. Dette sparer i sig selv mere udviklingstid end man skulle tro.

Det er dog vigtigt at huske, at unit testing er et værktøj, der automatiserer dine tests. Det er stadig dig, der skal analysere kravene til applikationen og designe relevante test cases ud fra dem.

Fortsættes...

Del 6: Hvorfor unit testing?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar