Hvor megen test er nok?

Udtømmende test er umulig, og test ressourcer er som regel ikke dem, som du har flest af. Tag derfor hensyn til niveauet af tekniske-, forretnings- og projektrisici. Når du skal vurdere hvor megen tid, som du skal bruge på test på et område af din applikation, så prøv at stille dig selv følgende spørgsmål:

Hvor kritisk vil en fejl i denne funktionalitet være for udviklingsteamet?

  • En fejl i en af applikationens grundpiller er til langt større gene end en fejl i en komponent, der kun bruges af og til.

Hvor kritisk vil en fejl denne funktionalitet være for forretningen/brugeren?

  • Det kan godt være, at en fejl i funktionaliteten til visning af mersalg er ærgerlig, men hvis der er fejl i kundens betaling, bryder helvede løs.

Hvor kritisk vil overskridelse af de angivne test ressourcer være for projektet?

  • Hvis du ikke har tid eller ressourcer til en 100% code coverage på hele applikationen, så vælg en 100 % code coverage på de tekniske- og/eller forretningskritiske områder frem for at udsætte din release. Hvis du heller ikke har tid eller ressourcer til det, så prioriter dine kritiske områder og udvælg de mest kritiske. I nogle tilfælde (de fleste ledere siger alle) vil det være mere kritisk for projektet som helhed at udsætte en release, end det vil være at gå i luften med fejl i mindre kritiske områder af applikationen.

Kort fortalt skal du bruge dine test ressourcer, hvor det giver mest mening; nemlig på de områder af applikationen, hvor en fejl gør mest ondt på forretningen og/eller udviklerne og tag projektet som helhed med i dine overvejelser.

Fortsættes...

Del 3: Hvor megen test er nok?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar