Guideline til dit testdesign

Test design er at skrive test cases og testdata, og en test case er skrevet til at dække en eller flere objekter/hændelser, der skal verificeres. En test case består typisk af:

  • Et sæt input værdier
  • Evt. startbetingelser
  • Forventede resultater
    • Forventede resultater skal defineres forud for test afviklingen.

Sandsynlige resultater kan tolkes som korrekte, når de faktisk er forkerte, hvis du ikke på forhånd har gjort dig klart, hvad det forventede resultat er. Lad os sige, at formålet med funktionaliteten er at gemme et objekt i en database med et sæt specifikke felter. Hvis du først definerer, hvad de felter skal være, når du har kørt testen, kan du være tilbøjelig til at vurdere de felter, der bliver gemt under testen som værende tilstrækkelige i stedet for at vurdere felterne ud fra kravspecifikationen.

Fortsættes...

Del 9: Guideline til dit testdesign

Ingen kommentarer:

Send en kommentar