Forskellige synsvinkler - forskellige mål

Udviklingstest (komponent, integration og system)

  • Komponenttest er test af det enkelte komponent. Det vil for udviklere typisk være den enkelte metode, som vi tester ved hjælp af unittest(s).
  • Integrationstest er test af integrationen mellem delsystemer. Det kunne fx være kommunikationen mellem applikation og database eller mellem applikation og 3. parts service.
  • Systemtest er test af systemet som helhed, hvor du gerne vil verificere, at de forskellige delsystemer spiller sammen.
  • Under udviklingstest forebygger (vha. review af kravspecifikationer og modeller, og TDD), finder og retter du fejl.
  • Udviklingstest er udviklernes domæne, selvom vi nogle gange får hjælp af en 100% tester. Vores mål er løbende at sikre, at vi udvikler en applikation, der lever op til de angivne krav, og som kan håndtere de scenarier, som vi forventer, kan forekomme i den daglige brug af applikationen.

Accepttest

  • Her bekræftes det, at den færdige udgave af applikationen virker som den skal, og der opnås tillid til, at applikationen lever op til brugernes krav.
  • Accepttest kan udføres af en Produkt ejer, en bruger eller hvem der nu ellers har beføjelse (og ikke mindst forretningsviden) til at godkende den færdige applikation.

Vedligeholdelsestest

  • Her tjekker du, at der ikke er opstået nye fejl i forbindelse med rettelser og tilføjelse af ny funktionalitet.
  • Jeg gentager, unit tests er din partner-in-crime. Og det skal så vidt muligt være unit tests eller en anden form for automatiseret test, for det er virkeligt ikke sjovt at udføre de præcis samme tests for 20. gang!

Driftstest

  • Her vurderes applikationens pålidelighed og tilgængelighed. Driftstest kan fx udføres vha. performance test.

Fortsættes...

Del 4: Forskellige synsvinkler - forskellige mål

Ingen kommentarer:

Send en kommentar