Formålet med test...

Er at finde fejl.

Jeg tager et vildt gæt og siger, at det formål kendte du nok i forvejen? Var du også klar over at formålet med test også inkluderer:
  • At påvise at kravene er overholdt
  • At opnå tillid til applikationen og dens kvalitet
  • At give en analyse af applikationen
  • At forebygge fejl
    • Når du først har lært at tage et test perspektiv på din applikation, vil du også bruge det ubevidst, når du læser kravspecifikation og skriver din kode.

Udvikler, kend din kode

Når du som udvikler tester din kode og dokumenterer disse test, så du og andre kan køre dem igen, opnår i alle et bedre kendskab til koden. Vi kan alle sammen læse og forstå kode, det er trods alt en vigtig del af vores arbejde. Hvad vores egen og andres kode ikke altid fortæller os er, hvorfor koden ser ud, som den gør. Hvad er formålet med den enkelte metode, klasse eller del af applikationen? Hvilke konsekvenser har det, hvis vi ændrer i netop de linjer kode? Vi kan selvfølgelig bruge timer på at læse og prøve at forstå koden i en applikation. Hvis vi er heldige, har vi en kollega eller to, der har arbejdet i så mange år med applikationen, at de kender formålet med det meste af dens kode. De ved, hvorfor koden ser ud, som den gør, og kan give et kvalificeret bud på, hvad konsekvenserne ved en ændring vil være. De kollegaer er som regel også tæt på uundværlige for virksomheden, og hele teamet står ofte med håret i postkassen, hvis de pludselig siger op og på en måned eller to skal overdrage års erfaring.

Formelle test (og med formelle test mener jeg planlagte og nedskrevne tests, som man kan køre på samme måde igen og igen) er et rigtigt godt værktøj til at hjælpe både dig og dine kollegaer med at forstå din kode. I formelle test angiver du et forventet input og output. Dvs. du dokumenterer, hvad du forventer, at din kode skal håndtere, og hvordan slutresultatet af den håndtering skal se ud. Du dokumenterer med andre ord formålet med din kode helt ned til den enkelte metode og beviser i samme kontekst, at din kode fungerer efter hensigten. Dette giver et bedre kendskab til din kode for både dig og dine kollegaer, og det giver hele teamet tillid til koden.

Fortsættes...

Del 1: Formålet med test

Ingen kommentarer:

Send en kommentar